4-K Motto

To Learn By Doing which in Kiswahili means ‘Kujifunza Kwa Kufanya.